Kuopion mielenkiintoinen historia

history of KuopioKuopion kaupunki kuuluu Suomen vanhimpiin ja sillä on ollut merkittävä asema jo varhaisista ajoista alkaen. Kaupungin perustajana pidetään kuvernöörikenraali Peter Brahea, mutta varsinaisesti sille ei kuitenkaan myönnetty kaupungin statusta kuin vasta marraskuussa 1775, jolloin Ruotsin kuningas Kustaa III julisti sen virallisesti kaupungiksi. Tämän vuoksi vielä tänäkin päivänä 17.11.1775 pidetään Kuopion virallisena perustamispäivänä.

Venäjän vallan aikana vuodesta 1809 aina itsenäistymiseen saakka Suomella oli autonominen asema Venäjän suurruhtinaskunnassa. Koska maan tärkeimmät kaupungit Helsinki ja Turku sijaitsivat toisella puolella maata, koko Itä-Suomen alue ja sen suurimmaksi kaupungiksi kasvanut Kuopio hyötyivät suuresti maan nopeasta kehityksestä esimerkiksi liikenneyhteyksien suhteen. Saimaan kanaalin rakentaminen saatiin päätökseen vuonna 1856, jolloin Kuopiosta saattoi helpommin lähteä maailman merille. Myös Savon rautatie saavutti Kuopion vuonna 1889, joka vaikutti merkittävästi talven tavara- ja henkilöliikenteeseen. Saimaan kanavalla ja Kuopion rautatieasemalla onkin ollut hyvin merkittävä rooli Kuopion kehittymisessä ja laajenemisessa. Kuopio on laajentunut etenkin viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi. Esimerkiksi vuonna 1969 Kuopion maalaiskunta liitettiin kaupunkiin ja vuonna 1979 Riistaveden kunnasta tuli osa kaupunkia. 2000-luvulla Kuopioon on liitetty myös Vehmersalmen, Karttulan, Maaningan ja Juankosken kunnat.

Suomen itsenäistyessä vuonna sata vuotta sitten väestönkasvu oli jyrkässä nousussa. Kuopio kehittyi väkiluvun kasvun myötä ja yhä useammilla alkoi näkyä myös Kuopiossa autoja katukuvassa. Sota-aikoina ja niiden jälkeen kaupungissa rakennettiin jatkuvasti uutta, joten kuopiolaiset pääsivät nauttimaan esimerkiksi elokuvateatterista, perinteisestä teatterista, Väinölänniemen urheilukentistä sekä tietenkin kaupungin maamerkiksi muodostuneesta Puijon hiihtokeskuksesta, joka on vielä tänäkin päivänä kaupungin ylpeys.

Siinä missä 1900-luvun ensimmäistä puoliskoa leimasi Kuopion nopea kehittyminen ja väkiluvun hurja nousu, alkoi tilanne muuttua 50-luvun loppuun mennessä. Yhä useampi alkoi siirtyä Kuopiosta muuttovirran mukana etelään, jolloin väestönkasvukin Kuopion kaupungissa hidastui merkittävästi. Tätä paikkasi se, että Kuopioon perustettiin Kuopion yliopisto 60-luvun puolessavälissä, joka houkutteli opiskelijoita myös muualta maasta. Tänä päivänä Kuopio on hyvin erinäköinen paikka kuin mitä se oli vielä puoli vuosisataa sitten. Kaupunkikuva on muuttunut paljon ja yhä useamman puutalon on vuosien saatossa korjannut moderni kerrostalo tai omakotitalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *